Какво е ЕМР и как да се предпазим?
Какво е ЕМР и как да се предпазим?

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ - ЕЛЕКРОСМОГВ съвременния модернизиран свят всеки от нас в своето ежедневие е заобиколен от компютри, мобилни телефони, таблети, WiFi и Bluetooth устройства, базови станции и антени, радиолокационни системи, радио и телевизионни предаватели, приемащи и излъчващи сигнали различни мобилни устройства, микровълнови печки, уреди за дистанционно управление, телевизори, системи за сигурност, сървърни центрове, медицинска диагностична и терапевтична апаратура, индустриални и домакински електроуреди, електромотори, въздушни електропроводи, трафопостове, електроцентрали, електрически проводници положени в стените на помещенията и т.н. Всички тези „модерни“ предмети обаче имат своето вредно електромагнитно лъчение, на което ние без да осъзнаваме неусетно се подлагаме. Източниците на електромагнитната радиация/полета (ЕМР/ЕМП) се наслагват едно върху друго и в пространството се образува така нареченото електромагнитно замърсяване или електросмог.

Електромагнитните лъчения (ЕМЛ) не се виждат, не се чуват, не могат да се помиришат или да се пипнат, но те съществуват в ежедневието ни без ние да подозираме за това и запълват пространството около нас. Те могат да се установят и измерят.
В сравнение с другите фактори на външната среда ЕМЛ са на първо място по ниво на интензивност и по ниво на вредност за човека.
Според оценките на експертите електромагнитното замърсяване е причината за възникването на около 30 % от всички заболявания.
Конкретни субективни усещания, свързани с въздействието на ЕМЛ са: бърза уморяемост, главоболие, световъртеж, гадене, зрителни нарушения, намаляване на сексуалната активност, неразположение, повишена раздразнителност, отслабване на паметта, нарушения на съня и други. Лъченията влияят негативно на целия организъм, но най-силно страдат централната нервна система и главния мозък, сърдечно-съдовата системи, хормоналната система, репродуктивната система и имунитета. Особено опасни могат да бъдат за децата и бременните жени, за хората със заболявания на централната нервна система, също така за хората с алергии и слаб имунитет.

ЗАЩИТА ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ
Явленията - отражение, поглъщане, пречупване и разсейване, които съпровождат разпространението на ЕМП, зависят от
честотата f, дължината на вълната λ и от свойствата на средата. Когато ЕМЛ се разпространяват в някаква среда, част от енергията им се преобразува във вътрешна енергия на средата – тя се нагрява и казваме, че средата ги поглъща (този начин за нагряване се използва в микровълновите печки, индукционните пещи, диелектричното нагряване, електромагнитната терапия).

Електромагнитните лъчения (ЕМЛ) преминават през плоча от PVC прегради, гетинакс, стъкло и т.н. – за тях диелектриците са прозрачни. В същото време те не преминават през плоча от мед, алуминий и др. – за тях металите са непрозрачни.
Важно е да се отбележи, че едно и също вещество може да бъде прозрачно за вълни с едни честоти, т. е. да ги пропуска, и същевременно непрозрачно за вълни с други честоти, т.е. да ги поглъща или отразява.
След дългогодишни изследвания и изучаване на свойствата на ЕМП, Фарадей открива следното тяхно
проявление: кафез, стените на който са направени от метал във формата на решетка (неплътна преграда), за електромагнитни лъчения с определена дължина на вълната, кафеза има свойството да ги отразява. Приложението на това свойство дава възможност да се създаде екран за електромагнитна радиация, който в литературата е известен като Фаредеев кафез или клетка на Фарадей.

ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ОТ ЕЛЕКТРОМАГНИТНА РАДИАЦИЯ

Работата в много области на човешката дейност като съвременното военно дело, медицина, комуникации, сигурност, транспорт, енергетика, ИКТ и други, обикновено е под условията на високи електромагнитни лъчения (ЕМЛ), които значително надвишават нормативно допустимите стандарти. Това налага търсене на ефективни методи и средства за противодействие и намаляване на въздействието на тези лъчения.
За много дейности в ежедневието ни е необходимо използването на защитен екран срещу ЕМЛ. Много често тези екрани се налага да бъдат изработени от меки и ефирни материи. Една възможност е да се приложат на практика постиженията на науката и технологиите, сред които и няколко развити технически и технологични продукта от текстилни платове.

В структурата на текстилните платове, от които са създадени продуктите CUSTOS AMORIS са включени електрически проводими метални нишки, които способстват за за защита срещу електромагнитна радиация.